THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ 2014-2020 CỦA HỘI VASE

Để tăng cường thông tin khoa học cho các nhà khoa học, các giới công nghiệp, doanh nghiệp về các kết quả NCKH, chuyển giao công nghệ mới, từ năm 2014 đến năm 2020 Hội Biên tập công trình KHCN VN đã phối hợp với các nhà khoa học, các trường ĐH trong nước và trên thế giới tổ chức tại Việt Nam nhiều Hội nghị quốc tế quan trọng về lĩnh vực Cơ khí- Vật liệu- Tự động hóa- Cơ Điện tử, ví dụ:

1. ISEPD 2014 (The 15th International Symposium on Eco-Materials Processing and Design – ISEPD 2014, ‪12-15 January‬ 2014 – http://htqt.hust.edu.vn/index.php/en/news-event/228);
2. CASE2015 (The Second Asian Science Editors’ Conference and Workshop 2015, 20th to 22nd August – https://www.asianeditor.org/event/2015/);
3. CASE2017 (The 4th Asian Science Editors’ Conference and Workshop, 6-7, July 2017 –https://www.asianeditor.org/event/2017/); https://vase.com.vn;
4. MMMS2018 (The Material, Machines, and Methods for Sustainable Development, ‪May 18-19‬, 2018 – http://mmms2018.hust.edu.vn/); https://vase.com.vn;
5. PRESM2019 (The Precision Engineering and Sustainable Manufacturing, Conference ‪10 – 13 Jul‬ 2019 – http://2019.presm.org/); https://vase.com.vn;
6. PHENMA-2019 (The Physics and Mechanics of New Materials and their Applications, ‪November 7 – 10‬, 2019 – https://www.facebook.com/PHENMA2019); https://vase.com.vn;
7. ICERA2019 (The ICERA 2019 International Conference on Engineering Research and Applications, December 1-2, 2019) – http://icera2019.tnut.edu.vn;
8. MMMS2020 (The Material, Machines, and Methods for Sustainable Development,12-15, November 2020) – http://mmms.hust.edu.vn; https://vase.com.vn;

Liên kết

Image Image Image Image Image Image Image Cơ khí Việt Nam

BẰNG KHEN

PHENMA 2019

PHENMA 2019
PHENMA 2019 Album