Thông báo tiếp tục nhận bài báo khoa học để đăng trong tạp chí Applied Science

Kính gửi các Nhà khoa học.

Ban tổ chức đã làm việc với các Giáo sư Quốc tế, và đã thống nhất kéo dài thêm hạn nộp bài báo cho tạp chí Applied Science cho đến hết ngày 4-1-2020.

Ghee (clarified butter): what are its benefits steroid testosterone half life purchase steroid payment cb, muscle doping products waterloo catholic teachers.Vậy Ban tổ chức xin gửi thông báo này tới quý Nhà khoa học để chủ động sắp xếp thời gian tham gia nộp bài báo.

Các bài báo của quý Nhà khoa học sẽ được đăng trên các tạp chí thuộc SCI. Đây là cơ hội rất tốt để các Nhà khoa học công bố các công trình nghiên cứu ra Quốc tế, qua đó có thể tiếp cận với các hướng nghiên cứu chuyên sâu của các Nhà khoa học trên Thế giới. You can choose to play clickmiamibeach.com live dealer games, or play in real time against the house or against other online players.

Mức phí là 600 USD/ 1 bài báo (đây là giá đã được Hội VASE thông nhất với các giáo sư Quốc tế giảm đối với các Nhà khoa học từ Việt Nam – Giá trên website là 2000 USD/ 1 bài).

Ban tổ chức xin trân trọng gửi thông báo tới quý Nhà khoa học.

 

 

Sự kiện

Tin tức Hội nghị MMMS2020

Liên kết

Image Image Image Image Image Image Image Cơ khí Việt Nam

BẰNG KHEN

PHENMA 2019

PHENMA 2019
PHENMA 2019 Album