THÔNG BÁO QUAN TRỌNG VỀ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ PHENMA 2019

Kính gửi các Nhà giáo, các Nhà khoa học và các bạn đồng nghiệp

Hội nghị quốc tế  PHENMA 2019 về  Cơ khí, Vật liệu mới, Cơ học và Vật lý được tổ chức từ ngày 7-10/11/2019 tại Hà Nội đã nhận được hơn 350 báo cáo tóm tắt (abstracts) của các tác giả tới từ 20 nước trên thế giới.

Tuyển tập các báo cáo tóm tắt của Hội nghị PHENMA 2019 sẽ được xuất bản trước ngày diễn ra Hội nghị.

Các bài báo toàn văn sẽ được tập hợp trong Kỷ yếu của Hội nghị PHENMA 2019 và được xuất bản bởi SPRINGER (CHLB Đức) và NOVA SCIENCE (USA), theo hợp đồng đã được ký kết giữa Ban tổ chức với các nhà xuất bản này.

Ngoài ra, các bài báo toàn văn cũng được lựa chọn đăng trong các số đặc biệt của một số tạp chí quốc tế uy tín như sau:

– Tạp chí “Journal of Advanced Dielectrics” (ISI, SJR: Q2, IF=0.31) ( không mất phí):

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100457432&tip=sid&clean=0

– Tạp chí “Applied Sciences” (Switzerland) (SJR: Q1, IF=0.38) (với mức phí $1500 một bài báo):

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100829268&tip=sid&clean=0

– Tạp chí “Modern Physics Letters B” (SJR: Q4, IF=0.23) (với mức phí $500 một bài báo):

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=29055&tip=sid&clean=0

– Tạp chí “Material Physics and Mechanics” (SJR: Q3, IF=0.21) (không mất phí, tuy nhiên số lượng bài báo có thể lựa chọn đăng trên tạp chí này chỉ khoảng 5 – 10 bài):

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=59007&tip=sid&clean=0.

Hiện nay, thông tin về số đặc biệt của tạp chí “Applied Sciences” (Switzerland) dành cho Hội nghị PHENMA 2019 đã được thông báo chính thức bởi tạp chí, tại đường link sau:

https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/physics_mechanics_2019

Thông tin về tạp chí “Applied Sciences” (Switzerland)

Bannerflyer giới thiệu thông tin về số đặc biệt này của tạp chí “Applied Sciences” (Switzerland).

Thông tin về số đặc biệt của tạp chí  “Modern Physics Letters B” dành cho Hội nghị PHENMA 2019 sẽ được Ban tổ chức cập nhật sau.

Xin lưu ý: Các tác giả quan tâm và mong muốn đăng bài báo toàn văn trên tạp chí “Material Physics and Mechanics” cần liên hệ và thông báo với Ban tổ chức trước ngày 15/9/2019. Sau đó, Ban tổ chức sẽ tiến hành chọn lọc (First Screening) khoảng 5-10 bài để giới thiệu đăng trên tạp chí “Material Physics and Mechanics”.

Danh sách các bài báo dự kiến xuất bản bởi SPRINGER (khoảng 50 bài, nội dung không quá 15 trang) được đính kèm trong file SPRINGER-50-M.

Danh sách các bài báo dự kiến xuất bản trong tạp chí “Journal of Advanced Dielectrics” (khoảng 30 bài, nội dung không quá 15 trang) được đính kèm trong file Journal of Advanced Dielectrics-30-M.

Các bài báo toàn văn khác dự kiến xuất bản bởi  NOVA SCIENCE  (nội dung không quá 6 trang).

Các tác giả và nhà khoa học có thể download file mẫu (template) của nhà xuất bản SPRINGERNOVA SCIENCE trực tiếp trong website này. Lưu ý: file mẫu của nhà xuất bản SPRINGER yêu cầu tô màu xanh các từ khóa (key words) được sử dụng trong bài báo.

Các tác giả dự định gửi đăng bài báo toàn văn trên tạp chí “Journal of Advanced Dielectrics” cần tuân thủ các quy định tại đường link sau: https://www.worldscientific.com/worldscinet/jad

Thông tin hỗ trợ tiếp nhận tóm tắt cho tác giả Việt Nam

Hiện tại, Ban tổ chức phía Việt Nam vẫn tiếp tục hỗ trợ để nhận các báo cáo tóm tắt cho các tác giả Việt Nam đến hết ngày 30/8/2019.

Thời hạn để các tác giả hoàn thiện bài báo toàn văn và gửi về cho Ban tổ chức (sau khi tác giả đã báo cáo tại Hội nghị) là ngày 1/12/2019. Xin lưu ý: Thời hạn này sẽ không được gia hạn. Các bài báo toàn văn xin gửi về GS Parinov, tại các địa chỉ email: parinov_ia@mail.ru; và ppr@math.sfedu.ru.

Các bài báo gửi về Ban tổ chức cần được kiểm duyệt trước bởi các tác giả để không xảy ra sự trùng lặp với các công bố trước, theo các quy định về chống đạo văn trong xuất bản các ấn phẩm khoa học.

Phí Hội nghị đối với các đại biểu quốc tế là 400 USD; đối với đại biểu Việt Nam là 150 USD; và đối với đại biểu trẻ (dưới 35 tuổi) là 100 USD.

Thông tin về Hội nghị PHENMA2019 được cập nhật trên các trang web sau:

http://phenma2019.math.sfedu.ru/;

https://vase.com.vn

Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ:

1. TS. Nguyễn Hữu Quang (Email: quang.nguyenhuu@hust.edu.vn; Mobile: 0942167123)

2. TS. Trần Thế Văn (Email: vanct4.hut@gmail.com; Mobile: 0904162701)

3. TS. Nguyễn Anh Tú (Email: tuna@haui.edu.vn; Mobile: 0904378033)

Tổng thư ký Khoa học:

PGS. TS. Nguyễn Đức Toàn (Email: toan.nguyenduc@hust.edu.vn; Mobile: 0988693047)

Thư ký Đối ngoại và Tổ chức:

1. TS. Phạm Đức An (Email: an.phamduc@hust.edu.vn, Mobile: 0971561418)

2. TS. Mạc Thị Thoa (Email: thoa.macthi@hust.edu.vn, Mobile: 0985288366) 

Trân trọng cám ơn,

GS. TSKH. Bành Tiến Long

GS. TSKH. Parinov

GS. TS. Chang S.H.

Đồng Trưởng ban tổ chức Hội nghị PHENMA 2019  

Sự kiện

Tin tức Hội nghị MMMS2020

Liên kết

Image Image Image Image Image Image Image Cơ khí Việt Nam

BẰNG KHEN

PHENMA 2019

PHENMA 2019
PHENMA 2019 Album