Kỷ yếu Hội nghị AMAS2021

Kính gửi quý Nhà khoa học tham gia Hội nghị AMAS2021 tại Hạ Long tổ chức từ 4-11 đến ngày 7-11-2021.
Thay mặt Ban tổ chức Hội nghị chúng tôi trân trọng thông báo tới quý Nhà khoa học và bạn đọc về kết quả làm việc nghiêm túc, trách nhiệm trên tinh thần trọng thị và đề cao khoa học của Ban tổ chức, đến nay cuốn Kỷ yếu Hội nghị AMAS2021 đã hoàn thiện bản in.
Chúng tôi rất cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình của các Nhà khoa học trong Hội nghị AMAS2021 lần này và hy vọng trong tương lai chúng tôi sẽ luôn bên cạnh các bạn để cùng xây dựng nền khoa học của Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ. The new rules are in place, and that the online pharmacies, as well as the conventional drugstore-catalog.com pharmacies, are being tested in an upcoming national cost/benefit study, but there has not been any comments on that from the Swedish government nor from any of the pharmacies, large or small.
Hẹn sớm gặp quý Nhà khoa học tại Thành phố Hạ Long xinh đẹp!
Thay mặt Ban tổ chức

GS. TSKH. Bành Tiến Long
Chủ tịch Hội Biên tập công trình Khoa học Công nghệ Việt Nam (VASE)

Sự kiện

Tin tức Hội nghị MMMS2020

Liên kết

Image Image Image Image Image Image Image Cơ khí Việt Nam

BẰNG KHEN

PHENMA 2019

PHENMA 2019
PHENMA 2019 Album