International Conference on Science, Technology, and Innovation for Sustainable Development (STISD 2023)

Nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp vì sự phát triển bền vững, trong đó chú trọng thiết lập các giải pháp công nghệ bền vững cho ngành công nghiệp và xã hội toàn cầu; Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp với Hội nghiên cứu biên tập các công trình khoa học công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế:

–     Tên hội thảo: International Conference on Science, Technology, and Innovation for Sustainable Development (STISD 2023)

–     Chủ đề: Establishment of Sustainable Technological Solutions for Industry and Global Society.

Sự kiện

Tin tức Hội nghị MMMS2020

Liên kết

Image Image Image Image Image Image Image Cơ khí Việt Nam

BẰNG KHEN

PHENMA 2019

PHENMA 2019
PHENMA 2019 Album