ĐẠI HỘI HỘI VASE LẦN II

Hội Nghiên cứu biên tập công trình khoa học và công nghệ Việt Nam (VASE) thành lập ngày 06/04/2016 theo Quyết định số 602/2016/QĐ-BNV ngày 06/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Hội là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích kết nối và tập hợp các nhà khoa học, các nhà quản lý khoa học, các chuyên gia làm công tác biên tập thúc đẩy và nâng cao chất lượng các công trình khoa học và công nghệ khi đăng tải trên các tạp chí khoa học, các kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học ở Việt Nam, định hướng hội nhập quốc tế nhằm tập hợp đồng thời hỗ trợ hội viên thông qua các hoạt động của Hội như việc tổ chức các hội nghị – hội thảo quốc gia, quốc tế để giúp các hội viên cách thức viết và đăng tải bài báo khoa học đạt chuẩn quốc tế; nâng cao chất lượng các tạp chí, các kỷ yếu nghiên cứu khoa học được xuất bản ở Việt Nam; giúp các nhà khoa học đăng tải các công trình khoa học và công nghệ góp phần đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo, phổ biến, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Được sự đồng ý của Bộ Nội vụ, công văn số 1959/BNV-TCPCP cho phép tiến hành Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2022-2027. Ngày 1/6/2022, Đại hội Hội VASE đã được tiến hành tại Phòng Hội thảo C2-Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Về công tác đại biểu của Đại hội: Tham dự Đại hội có 232 đại biểu, đại diện cho  287 hội viên của Hội, số đại biểu có mặt trực tiếp 180 đại biểu, số đại biểu có mặt trực tuyến 52 đại biểu đại diện cho các hội viên trên toàn quốc và 28 khách mời đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, các trường đại học, các viện nghiên cứu, các tạp chí trong cả nước và hội nghề nghiệp quốc tế như Hiệp hội Biên tập viên khoa học châu Á (CASE) đến dự Đại hội.

Đại hội vinh dự đón tiếp đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ, Bộ Giáo dục và đào tạo, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Hiệu trưởng các Trường đại học và viện trưởng các viện nghiên cứu tới dự. Đại hội vinh dự đón tiếp PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Đại hội vinh dự đón tiếp TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam đến dự, phát biểu chào mừng Đại hội. Đại hội vinh dự đón tiếp PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu chào mừng Đại hội. Đặc biệt có phát biểu chào mừng của Chủ tịch Hội đồng biên tập khoa học Châu Á( GS. Hyungsun Kim)

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thảo luận dân chủ, Đại hội đã nhất trí tán thành và thông qua các văn kiện của Đại hội, nhất trí những nội dung sau:

– Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; TSKH. Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam; đồng chí Phạm Trung Giang – Phó vụ trưởng Vụ tổ chức Phi Chính phủ-Bộ Nội vụ.

– Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội VASE nhiệm kỳ I ( 2016 ÷ 2021) và phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ II do GS.TS. Đinh Văn Chiến trình bày.

– Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua phương hướng hoạt động của Hội và giao cho BCH Hội nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 tiến hành các thủ tục trình Bộ nội vụ, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam chuẩn y.

– Đại hội đã được nghe ý kiến của đại biểu đóng góp và làm rõ hơn mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội, tổ chức phát triển của Hội; các vấn đề xuất bản của các tạp chí đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế và các hoạt động khác của Hội nhiệm kỳ 2022-2027.

– Đại hội đã bầu ra BCH Hội nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 gồm 94 đồng chí. BCH đã họp phiên đầu tiên bầu Ban thường vụ gồm 29 đồng chí (danh sách kèm theo), bầu Chủ tịch; 08 Phó chủ tịch, trong đó 01 Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký và 01 Phó chủ tịch thường trực; 01 Phó tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Hội; Trưởng Ban kiểm tra và Ban kiểm tra Hội gồm 04 đồng chí.

– Đại hội đã thảo luận, nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 xin gửi đến Quý Cơ quan các Tài liệu của Đại hội:

– Biên bản Đại Hội Hội VASE nhiệm kỳ 2022-2027;

– Biên bản bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội VASE;

– Danh sách Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội VASE;

– Nghị quyết Đại hội Hội VASE;

– Biên bản cuộc họp lần thứ nhất Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027;

– Danh sách Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Phó Tổng thư ký;

Nhằm tiếp tục bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động của Hội VASE, chúng tôi kính đề nghị Bộ Nội vụ xem xét và quyết định chuẩn y kết quả Đại hội VASE theo quy định của Pháp luật để chúng tôi tiếp tục triển khai các hoạt động của Hội.

Trân trọng cám ơn./.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Bành Tiến Long

Sự kiện

Tin tức Hội nghị MMMS2020

Liên kết

Image Image Image Image Image Image Image Cơ khí Việt Nam

BẰNG KHEN

PHENMA 2019

PHENMA 2019
PHENMA 2019 Album