Hướng dẫn đăng ký

Kính gửi các nha khoa học, nhà nghiên cức biên tập công trình khoa học!

Để trở thành thành viên Hội nghiên cứu biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Quý vị vui lòng đọc kỹ Điều lệ hội. Sau khi đọc và đồng ý với Điều lệ Hội, Quý vị tải và hoàn thiện mẫu đơn đăng ký dưới đây, rồi gửi về địa chỉ email: vase.vanphong@gmail.com. BCH Hội nghiên cứu biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ xem xét và phản hồi tới Quý vị.

Tải về mẫu đơn

Sự kiện

Tin tức Hội nghị MMMS2020

Liên kết

Image Image Image Image Image Image Image Cơ khí Việt Nam

BẰNG KHEN

PHENMA 2019

PHENMA 2019
PHENMA 2019 Album