TS Phạm Văn An (Phó Chánh văn phòng Hội VASE)

Đang cập nhật…

 

 

TS. Phạm Văn An, Phó Chánh văn phòng Hội VASE

THÔNG TIN CHUNG

– Họ và tên: Phạm Văn An

– Học hàm, học vị: TS

– Năm sinh: 1983

– Giới tính: Nam

đang cập nhật…

đang cập nhật…

đang cập nhật…

đang cập nhât…

Đang cập nhât…

Sự kiện

Tin tức Hội nghị MMMS2020

Liên kết

Image Image Image Image Image Image Image Cơ khí Việt Nam

BẰNG KHEN

PHENMA 2019

PHENMA 2019
PHENMA 2019 Album