PGS. TS Nguyễn Thị Hồng Minh (PCT Thường trực Hội VASE)

PGS. TS Nguyễn Thị Hồng Minh Uỷ Phó chủ tịch thường trực Hội VASE

THÔNG TIN CHUNG

– Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Minh

– Học hàm, học vị: PGS. TS

– Năm sinh: 1974

– Giới tính: Nữ

ORCID: 0000-0003-4359-1763

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=eqwcit4AAAAJ

 1. a) Tổng số đã công bố: 12 bài báo tạp chí trong nước; 11 bài báo tạp chí quốc tế.
 2. b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất:

TRONG NƯỚC

 1. Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyên Tiến Đông, Nguyễn Đức Toàn*, Một phương pháp xác định các tham số vật liệu để dự đoán đường cong biến dạng cho quá trình kéo-nén vật liệu tấm SPCC, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 114 (9-2016) pp. 60-64., 2354-1083,
 2. Le Van Tao, Banh Tien Long, Tran Xuan Thai, Nguyen Thi Hong Minh, Studying the effect of the tungsten carbide powder concentration mixed in the dielectric fluid to the surface roughness of the workpiece by electrical discharge machining, Tạp chí khoa học và kỹ thuật – Học viện KTQS, 179 (10/2016) 293-301, ISSN: 1859-0209, “
 3. Le Van Tao, BanhTien Long, Tran Xuan Thai , Nguyen Thi Hong Minh , The Influence of Electrical Parameters on the Penetration of Tungsten into the SKD61 Workpiece Surface in PMEDM using Tungsten Carbide Powder, Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật, No 119B (6/2017); P16-21, ISSN 2353-1083,
 4. Lê Văn Tạo, Bành Tiến Long, Trần Xuân Thái, Nguyễn Thị Hồng Minh, Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng các thông số công nghệ và nồng độ bột đến độ cứng tế vi bề mặt thép SKD 61 khi gia công EDM có trộn bột Wolfram Carbide, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 4/2017; P113-118, ISSN 0866-7056,
 5. Vương Gia Hải, Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Đức Toàn, Xác định các tham số vật liệu để dự đoán đường cong biến dạng cho quá trình kéo/nén vật liệu tấm DP590, Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, (2019), số 22, trang 7 – 12.
 6. Vương Gia Hải, Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Đức Toàn, Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, bán kính chày và lực chặn phôi đến lực tạo hình khi uốn chi tiết hình chữ U thép tấm SS400 bằng phương pháp phần tử hữu hạn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Hàng Hải, (2019) số 60, trang 40 – 45

QUỐC TẾ

 1. Vuong Gia Hai, Nguyen Thi Hong Minh and Nguyen Duc Toan, Mechanical Properties of SS400 Steel Plate at Elevated Temperatures, Applied Mechanics and Materials, Vol. 889, 2019, pp 51-57, ISSN: 1662-7482,
 2. Van Tao Le, Tien Long Banh, Xuan Thai Tran, Thi Hong Minh Nguyen, Surface Modification Process by Electrical Discharge Machining with Tungsten Carbide Powder Mixing in Kerosene Fluid, Applied Mechanics and Materials, Vol. 889, 2019, pp 115-122, ISSN: 1662-7482,
 3. Vantao Le, Tienlong Banh, Xuanthai Tran, and Thi Hong Minh Nguyen , Improving Surface Roughness By Electrical Discharge Machining With Tungsten Powder, ASEAN Engineering Journal, Vol 9 No 1 (2019), e-ISSN 2586-9159 p.50
 4. Vuong Gia Hai, Nguyen Thi Hong Minh and Nguyen Duc Toan, A study on experiment and simulation to predict the spring-back of SS400 steel sheet in large radius of V-bending process, Materials Research Express, vol 7(2020) 016562, pp. 1-15 (ISI). Doi: 10.1088/2053-1591/ab67f5

2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

 1. a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm: 01 đề tài cấp Bộ.
 2. b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây:
 3. Mô hình vật liệu khi gia nhiệt trong dự đoán biến dạng dẻo cho gia công kim loại, NAFOSTED PROJECT 107.02-2013.01, 2014-2016, thành viên.
 4. Nghiên cứu kết hợp giữa mô phỏng và thực nghiệm để dự đoán và cải thiện khả năng tạo hình của quá trình gia công biến dạng dập – miết trong nhiệt độ phòng và điều kiện có gia nhiệt, NAFOSTED PROJECT 107.02-2016.01, 2017-2020, thành viên.

– Học Nghiên cứu sinh tại Đại học

Katholieke Universiteit Leuven, Vương quốc Bỉ, Cấp bằng Tiến sỹ kỹ thuật cơ khí, năm 2006.

– Bổ nhiệm PGS tại ĐHBK Hà Nội  năm 2013

– Giảng viên cao cấp, phó trưởng phòng Khoa học ĐHBK Hà Nội

 1. Lê Văn Tạo – NCS Khoá 2013
 2. Vương Gia Hải – NCS Khoá 2016
– Ứng dụng và thiết lập các thuật toán mới cho CAD/CAM/CAE/RE-CAPP với các công nghệ gia công truyền thống và tiên tiến
– Nghiên cứu các thuật toán và ứng dụng điều khiển mở cho các hệ thống cơ điện tử.
– Nghiên cứu mô hình dung sai, sai số và lỗi trên các sản phẩm uốn tấm, ép phun, phay.
– Phương pháp tạo hình kim loại tấm
– Ứng xử của vật liệu kim loại tấm
– Dự đoán hiện tượng phá hủy dẻo trong tạo hình tấm kim loại
– Dự đoán hiện tượng đàn hồi ngược trong tạo hình tấm kim loại.

a) Tổng số sách đã chủ biên: 01 Sách Chuyên khảo, 01 Giáo trình.

b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất

 1. Giáo trình: “Cơ học kỹ thuật”, Nguyễn Thị Hồng Minh (CB), Vương Gia Hải, Đinh Văn HIển, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nhà xuất bản Hải phòng (2019), ISBN 978-604-83-2520-6.
 2. Kỷ yếu: Applied Mechanics and Materials, Vol. Play all your https://clickmiamibeach.com/ favorite slot game in your browser at Free SlotsWin. 889, Banh Tien Long, Hyungsun Kim, Kozo Ishizaki, Nguyen Duc Toan, Nguyen Thi Hong Minh, Trans Tech Publication (2019), ISBN: ISSN: 1662-7482

Sự kiện

Tin tức Hội nghị MMMS2020

Liên kết

Image Image Image Image Image Image Image Cơ khí Việt Nam

BẰNG KHEN

PHENMA 2019

PHENMA 2019
PHENMA 2019 Album