PGS. TS Nguyễn Đức Toàn (Phó chủ tịch Hội VASE)

Phó Chủ tịch Hội nghiên cứu và biên tập công trình Khoa học Công nghệ Việt Nam (VASE)

THÔNG TIN CHUNG

– Họ và tên: Nguyễn Đức Toàn

– Học hàm, học vị: PGS. TS 

– Năm sinh: 1/12/1980

– Giới tính: Nam

https://scholar.google.com.vn/citations?user=U24QtPgAAAAJ&hl=vi

https://orcid.org/0000-0001-9619-4476

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36805657000

TT Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng Thời gian
1 Nghiên cứu mô hình vật liệu tại các nhiệt độ khác nhau, áp dụng dự đoán phá hủy dẻo trong tạo hình kim loại tấm và gia công cắt gọt 2016
2 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm CAE Moldex3D trong mô phỏng quá trình hình thành trong lòng khuôn mẫu” 2006
3 Phương pháp phần tử hữu hạn để dự đoán, cải thiện khả năng tạo hình và xác định biên dạng ban đầu cho vật liệu tấm SPCC sử dụng gia công dập vuốt; 2014
4 Nâng cao chất lượng tạo hình uốn ống đồng sử dụng phân tích, mô phỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn 2014
  Công bố Quốc tế trong 5 năm gần đây
 1. Nguyen Duc-Toan, Yang Seung-Han, Banh Tien-Long, Jung Dong-Won, Kim Young-Suk, A Study on material modeling to Predict Spring-back in V-Bending of AZ31 Magnesium Alloy Sheet at Various Temperatures, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 62 (5-8) (2012), pp. 551–562 (SCIE) Q1, IF 2.604, Trích dẫn 26 lần
 2. D-T Nguyen, J-G Park, H-J Lee and Y-S Kim, Finite Element Method Study of Incremental Sheet Forming for Complex Shape and Its Improvement, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2010, Vol. 224(6), pp. 913-924. (SCI) Q1, IF 1.445, Trích dẫn 25 lần
 3. Nguyen Duc-Toan, Park Jin-Gee and Kim Young-Suk, Ductile Fracture Prediction in Rotational Incremental Forming for Magnesium Alloy Sheets Using Combined Kinematic/Isotropic Hardening Model, Metallurgical and Materials Transactions A, 2010, Vol.41A, pp.1983-1994 (SCI), Q1, IF 1.887, trích dẫn 24 lần.
 4. Nguyen Duc-Toan, Kim Young-Suk, Jung Dong-Won, Coupled Thermo-Mechanical FE Study to Improve Press Formability of a Camera shape for Magnesium Alloy Sheet AZ31B, Metals and Materials International, Vol. 18(4) (2012), pp. 583–595 (SCI), Q1, IF 1.952, trích dẫn 12 lần.
 5. Nguyen, T. D., Nguyen, P. H., & Banh, L. T. (2018). Die steel surface layer quality improvement in titanium μ-powder mixed die sinking electrical discharge machining. The court denied both of Duluth’s motions, finding that there was https://casinodulacleamy.com/ no evidence that Holohan had acted in bad faith in bringing the lawsuit or that it made unreasonable arguments. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology.doi:10.1007/s00170-018-2887-8 (SCIE-Q1 IF 2.601)
 6. Nguyen Duc-Toan, Yang Seung-Han, Jung Dong-Won, Choi Tae-Hoon, Kim Young-Suk, Incremental Sheet Metal Forming: Numerical Simulation and Rapid Prototyping Process to make an Automobile White-Body, Steel Research International, 2011, Vol.82 (7), pp.795-805 (SCI) Q1, IF 1.424
 7. D-T Nguyen and Y-S Kim, A Combination of Isotropic and Kinematic Hardening to Predict Fracture and Improve Press Formability of a Door Hinge, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2010, Vol. 224 (3). pp. 435-445 (SCI) Q1, IF 1.445, Trích dẫn 25 lần
 8. Nguyen Duc-Toan, Park Jin-Gee and Kim Young-Suk, Combined Kinematic/Isotropic Hardening Behavior Study for Magnesium Alloy Sheets to Predict Ductile Fracture of Rotational Incremental Forming, International Journal of Material Forming, 2010, Vol.3, Supplement 1, pp. 939-942 (SCIE), Q1, IF 1.936
 9. P Thi-Hoa, M Thi-Bich, T Van-Canh, B Tien-Long, N Duc-Toan, A study on the cutting force and chip shrinkage coefficient in high-speed milling of A6061 aluminum alloy, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 1-12 (2017) (SCIE-Q1 IF 2.601)
 10. Nguyen Duc Toan, Kim Young Suk, Combined numerical and experimental study to predict the forming limit curve of boron steel sheets at elevated temperatures, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2019 (SCI-Q1). IF 1.445

(Còn nhiều công trình khác, được chi tiết trên 3 đường link gắn kèm phía trên)

Đại học Hệ đào tạo: Chính quy, Nơi đào tạo: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Ngành học: Kỹ sư Chế tạo máy. Nước đào tạo: Việt Nam, Năm tốt nghiệp: 2003

Thạc sỹ: Nơi đào tạo: ĐH Bách Khoa Hà Nội; Bằng Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, Năm cấp bằng: 2007

Tiến sỹ: Nơi đào tạo: ĐH Quốc gia KyungPook Hàn Quốc; Bằng Tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí, Năm cấp bằng: 2011

Đào tạo bồi dưỡng khác

Thời gian Địa điểm Bằng cấp
2011-2012 ĐH Quốc gia Jeju Hàn Quốc Sau Tiến sỹ
2014 ĐH Quốc gia Hà Nội B2 Khung Châu Âu
 • Phạm Thị Hoa – NCS Khoá 2013
 • Nguyễn Thành Huân – NCS khóa 2014
 • Mạc Thị Bích – NCS Khoá 2015
 • Vương Gia Hải – NCS Khoá 2016
 • Luyện Thế Thạnh – NCS Khoá 2016
 • Phương pháp tạo hình kim loại tấm
 • Ứng xử của vật liệu kim loại tấm
 • Dự đoán hiện tượng phá hủy dẻo trong tạo hình tấm kim loại
 • Dự đoán hiện tượng đàn hồi ngược trong tạo hình tấm kim loại.
 • Các mô hình vật liệu tại nhiệt độ cao
 • Mô hình tiêu chuẩn phá hủy dẻo tại nhiệt độ cao
 • Mô phỏng cắt gọt kim loại, vật liệu cứng có gia nhiệt

 

 

Sự kiện

Tin tức Hội nghị MMMS2020

Liên kết

Image Image Image Image Image Image Image Cơ khí Việt Nam

BẰNG KHEN

PHENMA 2019

PHENMA 2019
PHENMA 2019 Album