THƯ MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CƠ KHÍ – CƠ HỌC – VẬT LÝ VÀ ỨNG DỤNG 2019 (PHENMA 2019)

Kính gửi : – Các trường Đại học, Viện Nghiên cứu
– Các trường Cao đẳng
– Các Doanh nghiệp

Hội Nghị khoa học Quốc tế “Các loại vật liệu mới về Cơ khí – Cơ học – Vật lý và ứng dụng 2019″ (PHENMA 2019) sẽ được tổ chức tại Hanoi, Vietnam, November 7-10, 2019. Thông báo số 1 và chương trình chi tiết của Hội nghị được gửi kèm Email và đường link http://phenma2019.math.sfedu.ru.

Nhiều Nhà khoa học quốc tế rất có uy tín của nhiều nước cùng chủ trì và tham gia Ban tổ chức (có danh sách trên trang Web). Logo cuả của các đơn vị chủ trì và tài trợ; danh sách Ban Tổ chức quốc tế, trong nước đã được giới thiệu trên trang Web.

“7 Scope of the conference”” của Hội nghị bao trùm nhiều nội dung khoa học hiện đại và đa dạng rất phù hợp với công tác NCKH và đào tạo của các Trường ĐH và Viện NC của Việt Nam, bao gồm:

Scope of the Conference

The scope of the conference includes the following topics, namely:
Materials: Ferro-Piezoelectrics, Semiconductors, Superconductors, Environmental Materials, Medical Materials, Composite, Ceramics, Thin Films, Nanomaterials, New Materials for Additive Manufacturing, Metal Engineering Materials, etc.
Synthesis & Processing: Powder Processing, Processing Technologies, Piezoelectric Technologies, MEMS-Processing, etc.
Characterization and Research Methods: Microstructure Properties, Physical Properties, Mechanical Properties, Strength Properties, Finite-Element Modeling, Mathematical Modeling, Physical Modeling, Physical Experiment, etc.
Applications: MEMS, Hetero-structures, Piezotransducers, Superconductive Devices, Light-Emitting Diodes, Multimedia Communication, Fiber Reinforced Composites, Construction Health Monitoring, Lubricant and Tribology, Waste etc.
Energy Harvesting: Materials, Methods and Applications
Underwater Technologies: Underwater Communication, Marine Engineering, Power System, Ocean Energy, etc.
Industry and Management: CAD/CAM/CAE Application, Industrial Instruments, EDM, Materials Machining, Machines, etc.

Xin lưu ý một số mốc quan trọng:
Deadline for Abstracts: May 01, 2019
Notification of Acceptance: July 01, 2019
Registration with Payment: October 01, 2019
Registration and arrival in Hanoi: November 07, 2019
Conference: November 08-10, 2019
Departure: November 10, 2019
Deadline for Full Papers: December 01, 2019

Các nhà Khoa học Việt Nam tham dự sẽ có cơ chế lệ phí tham dự riêng.

Xin đề nghị các Trường đại học, các Viện nghiên cứu, các Trường cao đẳng, các Doanh nghiệp thông báo rộng rãi đến toàn bộ các nhà khoa học, các bạn bè đồng nghiệp của các trường, viện NC và doanh nghiệp c trong và ngoài nước cùng tham dự. Mọi thông tin xin liên lạc trực tiếp với
1. TS. Nguyễn Hữu Quang (Email: quang.nguyenhuu@hust.edu.vn, Mobile: 0934483568; 0942167123);
2. TS. Trần Thế Văn (Email: vanct4.hut@gmail.com, mobile: 0904162701;
3. TS. Nguyễn Anh Tú (Email: tuna@haui.edu.vn; mobile: 0904378033) để biết thêm thông tin chi tiết và làm các thủ tục cần thiết.
Tổng thư ký Khoa học:
PGS.TS. Nguyễn Đức Toàn, Email: toan.nguyenduc@hust.edu.vn. Mobile: 0988693047.
Thư ký Đối ngoại và Tổ chức:
1. TS. Phạm Đức An, Email: an.phamduc@ hust.edu.vn, Mobile: 0971561418
2. TS. Mạc Thị Thoa, Email: thoa.macthi@hust.edu.vn, Mobile: 0985288366
Trân trọng cám ơn .

GS. TSKH Bành Tiến Long.
Conference Chairs