PHENMA 2019 – Thông báo và danh sách các tạp chí

Kính gửi các Nhà giáo, các Nhà khoa học và các bạn đồng nghiệp

Hội nghị quốc tế  PHENMA 2019 về  Cơ khí, Vật liệu mới Cơ học và Vật lý từ ngày 7-10/11/2019 được tổ chức tại Hà Nội đã có 350 bản tóm tắt báo cáo (Abstracts) từ 20 nước trên thế giới (như file đính kèm).

Ban tổ chức xin thông báo đến các tác giả Việt Nam nên kiểm tra lại trạng thái đăng ký của bản báo cáo của từng người theo các cú pháp: NPY (Y *) N

Kỷ yếu các bản tóm tắt báo cáo tại hội nghị PHENMA 2019 sẽ được xuất bản trước hội nghị.

Tạp chí quốc tế được lựa chọn đăng: “Journal of Advanced Dielectrics” ISI (SJR: Q2, IF=0.31) ( không mất phí)

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100457432&tip=sid&clean=0

Ngoài ra các tạp chí ISI xuất bản mở với số đặc biệt khác cũng sẽ chọn đăng, cụ thể: Applied Science- MDPI (IF. 2.217) và Journal Modern Physics Letters B (MPLB) (IF. 0.929) (Tác giả phải đóng phí đăng bài)

Ban Tổ chức Hội nghị Quốc tế PHENMA 2019 đã chính thức ký Hợp đồng xuất bản  với hai Nhà xuất bản trên theo chuẩn mực quy định của Quốc tế

File mẫu bài báo toàn văn cho kỷ yếu SPRINGERNOVA SCIENCE như trong file đính kèm.

Bài báo được đệ trình cho tạp chí ISI “Journal of Advanced Dielectrics” phải được viết theo hướng dẫn của tạp chí: www.wworldscientific.com/worldscinet/jad

Toàn văn bản thảo theo file (docx) phải được gửi cho Giáo sư Ivan. A. Parinov trước ngày 01 tháng 12 năm 2019 (Ngày chính xác) đồng thời vào 2 email: Parinov_ia@mail.ru và ppr@math.sfedu.ru. Thời hạn này sẽ không được thay đổi cho các bài báo toàn văn.

Mặc dù đã hết thời hạn nộp báo cáo tóm tắt. Tuy nhiên, ban tổ chức Việt Nam vẫn hỗ trợ để nhận các bản tóm tắt cho các tác giả Việt Nam đến hết ngày 30/8/2019.

Đồng thời đề nghị các Tác giả gửi báo cáo Việt Nam nên ưu tiên lựa chọn Báo cáo Oral tại Hội nghị.

Vì vậy Ban tổ chức PHENMA xin thông báo và kính mời các Nhà giáo, các Nhà khoa học, các bạn đồng nghiệp, các cơ quan, đơn vị tham gia và đăng ký dự Hội nghị.

Lệ phí: Đại biểu quốc tế 400 USD; Đại biểu Việt Nam: 150 USD; Đại biểu trẻ dưới 35 tuổi 100 USD.

Các thông tin về Hội nghị PHENMA2019 được cập nhật trên các trang web sau:

http://phenma2019.math.sfedu.ru/ ;

https://vase.com.vn

 

Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ:

  1. TS. Nguyễn Hữu Quang (Email: quang.nguyenhuu@hust.edu.vn, Mobile: 0942167123);
  2. TS. Trần Thế Văn (Email: vanct4.hut@gmail.com, Mobile: 0904162701);
  3. TS. Nguyễn Anh Tú (Email: tuna@haui.edu.vn, Mobile: 0904378033);

Tổng thư ký Khoa học:

PGS. TS. Nguyễn Đức Toàn (Email: toan.nguyenduc@hust.edu.vn, Mobile: 0988693047);

 

Thư ký Đối ngoại và Tổ chức:

  1. TS. Phạm Đức An (Email: an.phamduc@hust.edu.vn, Mobile: 0971561418);
  2. TS. Mạc Thị Thoa (Email: thoa.macthi@hust.edu.vn, Mobile: 0985288366);

 

Trân trọng cám ơn,

  1. TSKH. Bành Tiến Long
  2. TSKH. Parinov
  3. TS. Chang S.H.

Trưởng Ban Tổ chức PHENMA 2019