MMMS2024 – THÔNG BÁO

Hội nghị quốc tế lần thứ ba về vật liệu, máy móc và phương pháp phát triển bền vững (MMMS2024) sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng duyên dáng Việt Nam vào ngày 19-22 / 09/ 2024. Sự kiện được tổ chức bởi Hội Nghiên cứu biên tập công trình khoa học và công nghệ Việt Nam (VASE) phối hợp với Đại học Bách Khoa Hà Nội HUST), Đại học Phenikaa (PU), Đại học Quốc gia Kyungpook (KNU-Hàn Quốc), Đại học Công nghệ Nagaoka (NUT-Nhật Bản), Tổng hội Cơ khí Cơ khí Việt Nam ( VFMEA) và Hội đồng biên tập khoa học châu Á (CASE).

Các chủ đề của Hội nghị MMMS2024 bao gồm

1.  Advanced Materials, Material Applications Towards Sustainability:

– Eco-friendly Materials.

– Bio/Recyclable Materials.

– Smart Materials and Systems.

– Additive manufacturing for sustainable and efficient material production.

– Materials processing technology for sustainable manufacturing.

– Metal forming, casting.

– Welding for sustainable manufacturing.

2. Materials Machining and Processing Technologies for the Reduction of Environmental Impact:

– Conventional Processes.

–  Advanced Processes.

–  Energy Saving.

–  Waste Control in Manufacturing Processes.

3. Life Cycle Engineering: 

–  Quality Control, Life Cycle Analysis, Impact Assessment.

–  Control for Machines and Processes.

–  Industrial Systems Engineering Towards Sustainability.

–  Precision Engineering and Smart Instruments.

4. Sustainable Machine Design:

–  Smart Mechatronics, Intelligent Equipment, Smart Devices.

–  CAD/CAM/CAE.

–   Maritime.

–  Logistic Engineering.

–  Robotics.

–  Intelligent Equipment and Automation.

–  Biomedical Engineering, Biomechanics.

5. Low Carbon Industry:

–  Circular Economy, Efficient Systems.

–  Energy Efficiency and Energy Saving.

–  Renewable Energy, Alternative Fuels.

6. AI in Material and Mechanical Engineering: 

–  Information Systems, Software Engineering,

–  Computer Networks and Security

–  Internet of things and Smart Cities,

–  Intelligence Systems, Parallel and Distributing Computing, High-Performance Computing,

–  Data Mining and Big Data, and Telecommunications Systems.

7. Education Technology:

–  Theory and Practice of Educational Approaches to Learning,

–  Tools for development and communication of knowledge.

Công bố khoa học

Các bài báo được trình bày trong MMMS2020 sẽ được xuất bản sau khi đánh giá ngang hàng trong một loạt tạp chí được chọn bởi tạp chí ISI  (Modern Physics Letters B (MPLB)) hoặc Springer Proceedings thuộc danh mục Scopus (Lecture Notes in Mechanical Engineering (LNME)). Các tác giả cần tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức khoa học.