MMMS2022 THÔNG BÁO

Hội nghị quốc tế lần thứ ba về vật liệu, máy móc và phương pháp phát triển bền vững (MMMS2022) sẽ được tổ chức tại thành phố Ninh Kiều duyên dáng của Thành phố Cần Thơ, Việt Nam vào ngày 10-13 / 11 / 2022. Sự kiện được tổ chức bởi Hội Nghiên cứu biên tập công trình khoa học và công nghệ Việt Nam (VASE) phối hợp với Đại học Bách Khoa Hà Nội HUST), Đại học Nam Cần Thơ (DNC), Đại học Quốc gia Kyungpook (KNU-Hàn Quốc), Đại học Công nghệ Nagaoka (NUT-Nhật Bản), Tổng hội Cơ khí Cơ khí Việt Nam ( VFMEA) và Hội đồng biên tập khoa học châu Á (CASE).

Các chủ đề của Hội nghị MMMS2022 bao gồm

•Advanced materials, material applications towards sustainability (Eco-Friendly Materials, Bio/Recyclable Materials, Smart Materials, and Systems, etc)

• Materials machining and processing technologies for the reduction of environmental impact

• Life cycle engineering, impact assessment, and control for machines and processes

• Sustainable machine design: Smart mechatronics, intelligent equipment (smart device), CAD/CAM/CAE, maritime, logistic engineering,

• Industrial Systems engineering towards sustainability

• Low carbon industry, efficient systems, energy efficiency, and energy saving

• Renewable energy, alternative fuels

• Medical equipment, isolating virus equipment

• Energy Saving and Waste Reduction in Manufacturing Processes

• Robotics, Intelligent Equipment and Automations (H/W, S/W, Biomimetic, etc)

• Biomedical Engineering, Biomechanics

• Sustainable development of higher education: (Renovation of higher education; Quality assurance and accreditation)

Công bố khoa học

Các bài báo được trình bày trong MMMS2020 sẽ được xuất bản sau khi đánh giá ngang hàng trong một loạt tạp chí được chọn bởi tạp chí ISI  (Modern Physics Letters B (MPLB)) hoặc Springer Proceedings thuộc danh mục Scopus (Lecture Notes in Mechanical Engineering (LNME)). Các tác giả cần tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức khoa học.