HỘI NGHỊ QUỐC TẾ PRESM 2019

Hội nghị quốc tế PRESM 2019 về Kỹ thuật chính xác và Phát triển bền vững, với tên gọi trước đây là ISGMA, được khởi xướng và tổ chức thường niên từ 2011 bởi Hiệp hội cơ khí chính xác Hàn quốc (KSPE) tại các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật, Mỹ, Trung Quốc, Indonesia với sức thu hút 500 nhà khoa học tham dự mỗi năm.

Hội nghị PRESM 2019 sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam, từ 10-13 tháng 7 năm 2019 với sự phối hợp tổ chức của Hiệp hội cơ khí chính xác Hàn quốc (KSPE), trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) và Hội nghiên cứu biên tập công trình khoa học và công nghệ Việt Nam (VASE).

Các chủ đề của Hội nghị:
1. Manufacturing Processes
2. Machine Tools & Systems
3. Automation, Measurement & Control
4. Materials & Design
5. Micro/Nano Technology
6. New and Renewable Energy
7. Sustainable Technology

Các bài xuất sắc sẽ được chọn đăng trên các tạp chí
1- International Journal of Precision Engineering and Manufacturing (IJPEM), SCIE, SCOPUS, Impact Factor 1.661 (JCR Q3)
2- International Journal of Precision Engineering and Manufacturing – Green Technology (IJPEM-GT), SCIE, SCOPUS, Impact Factor 3.774 (JCR Q1)
3- Journal of the Korean Society for Precision Engineering (JKSPE), SCOPUS

Các ưu đãi đặc biệt dành cho các tác giả từ Việt Nam:
– Giảm phí tham dự: 300 USD cho các nhà khoa học, 150 USD cho nghiên cứu sinh.
– Hạn nộp bài: Abstract gia hạn đến 15/03/2019.
– Đặc biệt, các nhà nghiên cứu trẻ mong muốn đăng bài trên JKSPE (Scopus) có thể nộp bản toàn văn sớm cho Ban tổ chức phía Việt Nam trước 14/3/2019 qua email.

Dưới đây là đường dẫn nhanh tới một số thông tin quan trọng của Hội nghị:
Tờ rơi tóm tắt thông tin của Hội nghị
http://www.presm.org/data/PRESM_2019-CFP_0130.pdf
Mẫu viết bài báo toàn văn
http://www.presm.org/d…/PRESM2019_Full%20Paper_Template.docx

Quý vị có thể gửi thông tin này tới các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, doanh nghiệp quan tâm tới lĩnh vực của Hội nghị. Rất cảm ơn sự hợp tác của Quý vị và mong được tiếp đón Quý vị tại Hội nghị PRESM2019.

Chủ trì Hội nghị PRESM2019
GS. TSKH. Bành Tiến Long

Trưởng ban tổ chức PRESM2019
GS. TS. Đinh Văn Phong

[PRESM2019]
website: http://www.presm.org

Science Secretary: Assoc. Prof. Nguyen Duc Toan | toan.nguyenduc@hust.edu.vn
Local Oganizer: Assoc. Prof. Nguyen Thi Hong Minh | minh.nguyenthihong@hust.edu.vn